width=

PODPOŘILI NÁS

Upřímně děkujeme všem, kteří nás doposud v našem snažení podpořili. Níže uvádíme jejich loga.

 

 

 

 

Pořádá spolek Drosophila a Pedagogická fakulta UK